Refusjon og priser

Helfo gir i enhelte tilfeller full støtte til undersøkelse og behandling hos privatpraktiserende logoped. Dette etter Lov om folketrygd, dersom det offentlige ikke yter stønad etter annen lovgivning. Dette avhenger av diagnose.

Utredning og behandling av dysleksi dekkes ikke av Helfo.

Avlysning må skje senest 24 timer før avtalt konsultasjon. Ved for sen avbestilling blir timen fakturert med kr. 500.

Takster: 

Undersøkelse/1.konsultasjon:     kr.1573,-

60 minutter:                                 kr.1043,-

45 minutter:                                 kr.787,-

Dysleksiutredning opp til 9.kl.:    kr.6500,-

Dysleksiutredning, voksne:         kr.5500,-

Dyskalkuliutredning:                    kr.5500,-