Velkommen til Midtbø Logopedtjeneste

Hva er Logopedi?

Logopeden utreder og jobber med personer som har varierende former for kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker, taleflytvansker og svelgevansker.

Både produksjon og oppfatning av språk består av en rekke komplekse prosesser. Når en eller flere av disse skades kan det oppstå ulike vansker med språket. En logoped vurderer om tiltakene bør være i form av forebygging, diagnostisering, undervisning og/eller rådgivning.

For mer informasjon om de ulike emnene se «Tjenester» i menyen ovenfor.

Individuell behandling

Profesjonell og personlig

Jeg er opptatt av å gi alle mine klienter individuelt tilpasset behandling, basert på oppdatert faglig kunnskap på feltet.

Fleksibel oppfølging

Fleksibilitet i hverdagen

Jeg tilbyr fleksibel konsultasjon, veiledning og behandling over video eller telefoni.

Oppdatert kunnskap

Kunnskap er trygghet

Hos meg får du oppdatert behandling med det siste innen ny logopedisk fagkunnskap.